PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Amsterdam Mindfulness kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Amsterdam Mindfulness, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Amsterdam Mindfulness verstrekt. Amsterdam Mindfulness kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

– Uw voor- en achternaam

– Uw adresgegevens

– Uw telefoonnummer

– Uw e-mailadres

– Uw IP-adres

 

WAAROM Amsterdam Mindfulness GEGEVENS NODIG HEEFT

 

Amsterdam Mindfulness verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Amsterdam Mindfulness uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het bieden van coaching en/of training.

 

HOE LANG Amsterdam Mindfulness GEGEVENS BEWAART

 

Amsterdam Mindfulness bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

 

DELEN MET ANDEREN

 

Amsterdam Mindfulness verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Amsterdam Mindfulness worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Amsterdam Mindfulness gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 

GOOGLE ANALYTICS

 

Amsterdam Mindfulness maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de websitegebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Amsterdam Mindfulness bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft daar ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Amsterdam Mindfulness heeft hier geen invloed op. Amsterdam Mindfulness heeft Google geen toestemming gegeven om via verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar francisco@amsterdam-mindfulness.nl. Amsterdam Mindfulness zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

BEVEILIGEN

 

Amsterdam Mindfulness neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Amsterdam Mindfulness op via francisco@amsterdam-mindfulness.nl. amsterdam-mindfulness.nl is een website van Amsterdam Mindfulness. Amsterdam Mindfulness is als volgt te bereiken:

Postadres: Granaatstraat 38, 1074 H.N. Amsterdam

Vestigingsadres: Granaatstraat 38, 1074 H.N. Amsterdam

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 71797653

Telefoon: 06-36056018

E-mailadres: francisco@amsterdam-mindfulness.nl